top of page

More data at MetalDays Še več interneta na Metaldays

More data at MetalDays Velenje

Make your mobile communication easier with IZI. Share the wild atmosphere of the festival: get an IZI SIM card for €3.5, including €2 credit. Top up your account, then download the MOJ IZI mobile app, activate one of the IZI Data price plans for more data, and be the number one on social media. More: IZI Data - IZI

If you want calls and SMS/MMS in addition to data, the best choice is the IZI SuperKul price plan, which for just €11.90 gives you 40 GB of data, 300 units for calls and SMS/MMS, and unlimited calls on Telekom Slovenije's mobile network. ATTENTION: The IZI SIM is valid for 13 months, which means you'll be able to use it at next year's festival, too. You can purchase it at the Info Point. Party hard and communicate with IZI 😄📱 IZI SuperKUL - IZI

SLO

Še več interneta na dogodku Metaldays Velenje

Naj postane vaša mobilna komunikacija bolj IZI. Delite divje vzdušje s festivala - zagotovite si SIM-kartico IZI za 3,5 €, ki vključuje 2 € dobroimetja. Napolnite si račun, nato pa si naložite mobilno aplikacijo MOJ IZI in aktivirajte enega izmed paketov IZI Data za več prenosa podatkov ter kraljujte na družbenih omrežjih. Več: IZI SuperKUL - IZI

Če pa želite poleg podatkov še klice in sporočila SMS/MMS, je najboljša izbira paket IZI SuperKul, ki vam že za 11,90 € prinaša 40 GB prenosa podatkov, 300 enot za klice in sporočila SMS/MMS ter neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.

POZOR: IZI SIM velja 13 mesecev, kar pomeni, da jo boste lahko izkoristili tudi na festivalu naslednje leto. SIM-kartico kupite lahko na Info točki. Žurajte hard, komunicirajte IZI 😄📱 Več: IZI Data - IZI


463 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page