top of page

💥Metal HeART in Velenje Gallery💥Metal HeART v Galeriji Velenje

During the MetalDays 2023 festival, we will prepare a pop-up gallery cafe with an interesting offer, which will be accompanied by themed workshops on a daily basis. Art lovers of all age groups will be able to pamper themselves with coffee and summer drinks and relax their brains during creative processes. Metal HeART will be open on all days of the festival between 9 am and 6 pm, each day will offer a new creative theme, and all days visitors will be able to make their own unique badge - in the metal workshop.

Sunday, July 30, 2023 - Saturday, August 5, 2023

Making graffiti in the atrium of the Velenje Gallery. Come and co-design the look of our pop up cafe with your original graffiti.

Monday, July 31, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

Production of black and white postcards

During the festival, visitors from foreign countries will be able to send greetings to their loved ones with a hand-made postcard. Of course, we also invite locals to make postcards. The workshop will be led by Arpad Šalamon.

Tuesday, August 1, 2023, from 11:00 a.m. to 1:00 p.m

Face painting

Black and white face and body paintings with black eyes, skulls and various symbols are a mandatory part of the metal scene. This time you also have the opportunity to transform. Join us for a face painting and daily tattoo workshop, which will be conducted by Ivana Pranjić.

Wednesday, August 2, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m

In the Velenje Gallery, we will also offer the possibility of painting T-shirts using the screen printing technique. T-shirts will be available in the gallery for an additional fee, and participants can also bring their own.

The workshop will be led by Uršula Skornšek.

Thursday, August 3, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m

In the Velenje Gallery, we will also offer the possibility of painting T-shirts using the screen printing technique. T-shirts will be available in the gallery for an additional fee, and participants can also bring their own.

The workshop will be led by Uršula Skornšek.

Thursday, August 3, 2023, at 11 a.m. Velenjski Castle

The Velenje Gallery has more than 1,500 works in its collection, around 100 of which are exhibited at the Velenje Castle in the permanent exhibition Velenje Gallery's Art Collection, 20th and 21st Century. We will prepare a guide after the exhibition in Slovenian and English, which will be conducted by Kornelija Križnič and Matic Veler.

Friday, August 4, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. workshop

Graphics workshop

In the graphics workshop, which will be led by Uršula Skornšek, you will be able to make your own stamps and print them on different materials.

Saturday, August 5, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m

Saturday will be dedicated to making unique bracelets in the combined technique. The workshop will be led by Mia Miljković.

More information:

Gallery Velenje

Titov trg 5, 3320 Velenje

03 828 00 10

info@galerijavelenje.si

www.galerijavelenje.si SLO

V času festivala MetalDays 2023 bomo v galeriji pripravili pop up galerijsko kavarno z zanimivo ponudbo, ki jo bodo dnevno spremljale tematsko obarvane delavnice. Ljubitelji umetnosti vseh starostnih skupin se bodo lahko pri nas razvajali ob kavi in poletnih napitkih ter sprostili svoje možgane ob ustvarjalnih procesih.

Metal HeART bo vse dni festivala odprt med 9. in 18. uro, vsak dan bo ponujal novo ustvarjalno temo, vse dni pa si bodo lahko obiskovalci v metal delavnici izdelali svojo unikatno priponko – badge.

Nedelja, 30. julij 2023 – Sobota, 5. avgust 2023

Izdelava grafitov v atriju Galerije Velenje. Pridite in sooblikujte izgled naše pop up kavarne z vašim izvirnim grafitom.

Ponedeljek, 31. julij 2023, od 10.00 do 13.00

Izdelava črno-belih razglednic

V času festivala bodo v Velenju obiskovalci iz tujih držav, ki bodo lahko svojim najdražjim poslali pozdrave z lastnoročno izdelano razglednico. Seveda pa k izdelavi razglednic vabimo tudi domačine.

Delavnico bo vodil Arpad Šalamon.

Torek, 1. avgust 2023, od 11.00 do 13.00

Poslikava obraza

Črno-bele poslikave obraza in telesa s črnimi očmi, lobanjami ter različnimi simboli so obvezen del metal scene. Tokrat imate priložnost za preobrazbo tudi vi. Pridružite se nam na delavnici poslikave obraza in dnevne tetovaže, ki jo bo izvajala Ivana Pranjić.

Sreda, 2. avgust 2023, od 10.00 do 13.00

V Galeriji Velenje bomo ponudili tudi možnost poslikave majic s sitotisk tehniko. Majice bodo za doplačilo na voljo v galeriji, udeleženci pa lahko s seboj prinesejo tudi svojo.

Delavnico bo vodila Uršula Skornšek.

Četrtek, 3. avgust 2023, od 10.00 do 13.00

V Galeriji Velenje bomo ponudili tudi možnost poslikave majic s sitotisk tehniko. Majice bodo za doplačilo na voljo v galeriji, udeleženci pa lahko s seboj prinesejo tudi svojo.

Delavnico bo vodila Uršula Skornšek.

Četrtek, 3. avgust 2023, ob 11.00, Velenjski grad

Galerija Velenje v svoji zbirki hrani več kot 1.500 del, okoli 100 jih je razstavljenih na Velenjskem gradu na stalni razstavi Umetniška zbirka Galerije Velenje, 20. in 21. stoletje. Pripravili bomo vodstvo po razstavi v slovenskem in angleškem jeziku, izvedla ga bosta Kornelija Križnič in Matic Veler.


Petek, 4. avgust 2023, od 10.00 do 13.00

Grafična delavnica

V grafični delavnici, ki jo bo vodila Uršula Skornšek, boste lahko izdelali svoje štampiljke in jih odtisnili na različne materiale.

Sobota, 5. avgust 2023, od 10.00 do 13.00

Sobota bo namenjena izdelavi unikatnih zapestnic v kombinirani tehniki. Delavnico bo vodila Mia Miljković.

Več informacij:

Galerija Velenje

Titov trg 5, 3320 Velenje

03 828 00 10

info@galerijavelenje.si

www.galerijavelenje.si


220 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page