News

Obvestilo za domačine

Pred začetkom letošnje festivalske sezone na Sotočju so se župan Uroš Brežan in pristojni sodelavci z občinske uprave srečali z organizatorji večjih festivalov ter se dogovorili o letošnjih izvedbah.

Pri dogovorih so izhajali iz sklepov občinskega sveta za usmerjanje festivalskega dogajanja na območju Tolmina, ki so bili sprejeti na februarski seji in podlaga katerih so bili ugotovitve in priporočila študije vplivov festivalskega turizma v občini Tolmin, ki jo je po naročilu Občine Tolmin pripravila Fakulteta za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Za izvedbo glasbenih festivalov na Sotočju in v okolici bo veljalo:

• glasba na odprtem se konča do 2.00 zjutraj, traja pa največ 8 ur dnevno (do 4.00 je možna glasba v zaprtem šotoru pri nekdanjem hotelu Paradiso);
• območje z začasnim kampom bo od ograje oz. zidu pokopališča ustrezno odmaknjeno v skladu z dovoljenjem;
• dostop do brvi čez Tolminko bo za potrebe prehoda omogočen tudi neudeležencem posameznega festivala, pri čemer naj varnostnike in reditelje na kontrolnih točkah s tem seznanijo;
• prehod do nemške kostnice bo neudeležencem festivala omogočen v spremstvu osebja Tolminskega muzeja, ki upravlja s to znamenitostjo;
• Medobčinska inšpekcija bo vsakič opravila ogled festivalskega prizorišča;
• do ugodnejših vstopnic za festivale MetalDays, Punk Rock Holiday, Overjam Reggae Festival, MotörCity so upravičeni prebivalci naslednjih naselij: Tolmin, Zatolmin, Volče, Dolje, Prapetno, Poljubinj in Žabče.

Nadalje je župan Brežan imenoval komisijo za spremljanje festivalov, ki bo spremljala potek festivalov ter skrbela za sporazumno reševanje morebitnih sporov v zvezi z njihovo organizacijo in izvedbo. Člani komisije so naslednji:
• dva predstavnika krajevnih skupnosti z vplivnega območja – Andrej Leban (KS Poljubinj-Prapetno) in Nataša Kocič (KS Tolmin)
• predstavnica Zavoda za turizem Dolina Soče – Mateja Leban
• predstavnik Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin – Branko Velišček
• predstavnik občinske uprave Občine Tolmin – mag. Darko Hrast ali Davor Simčič ali mag. Miran Drole
• predstavnika organizatorjev festivalov – Janez Leban (Kreativni tabor Sajeta), Slobodan Milunović (MetalDays, Punk Rock Holiday, Overjam Reggae Festival, MotörCity)

Občina Tolmin je organizatorjem izdala dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za naslednje glasbene festivale:
• Kreativni tabor Sajeta: 3.–8. julij
• Overjam Reggae Festival: 10.–14. julij
• MetalDays: 21.–27. julij
• Punk Rock Holiday: 6.–10. avgust
• MotörCity: 17.–18. avgust

 

Uradno obvestilo Občine Tolmin, vir : http://www.tolmin.si/objava/143729

Comments: